Стефан Георгиев

Съдружник, Aдвокат

Имейл: georgiev@lawyers-bg.com

Области на дейност:

Процесуално представителство
Несъстоятелност
Търговско право
Корпоративно право
Облигационно право

Образование и квалификация:

Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.);
Включен в одобрения от Министерство на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици в производства по несъстоятелност.;
Включен в списъка на БНБ за лицата, които могат да бъдат назначавани в производство по несъстоятелност на търговски банки.

Професионален опит:

“Георгиев, Русинов и ко”, съдружник;
Адвокат ( 1994 г.-);
Член на Националния комитет в България на Международната търговска камара (2012 г. - );
Действащ арбитър при Арбитражен съд на Българска стопанска камара от 04.11.2020г.;
Арбитър при АС на БТПП (2010-2015г.);
Синдик на дружества с дейност в областта на фармацевтичната, хартиената, металургичната и оръжейната промишленост;
Помощник- синдик на търговска банка в несъстоятелност (1996-1998 г.);
Стажант - съдия в Софийски градски съд (1993 г.);
Участвал в работни групи за изготвянето законопроекти в областта на стопанското право, включително проект на ООН за модернизиране на търговското и административното законодателство и проект на Европейската комисия за усъвършенстване на производството по несъстоятелност;

Езици:

Английски и руски