За нас


 

“ГEОРГИЕВ, РУСИНОВ И КО” е  адвокатско съдружие, създадено през 1999 година от  група юристи с богат опит в  областта на гражданското, търговското, административното, данъчно право, практикували в съдебната система и в големи адвокатски и консултантски фирми.

Ние консултираме български и чуждестранни физически и юридически лица във всички важни области на правото, свързани с икономиката. Осигуряваме на клиентите си професионална и надеждна правна защита пред съдилищата и административни органи в Република България.

Работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца.

Ние консултираме държавни органи за съответствието на предложенията за промени в законодателството с правото на Европейските общности. Съдружниците в сдружението са участвали в различни работни групи на Министерството на правосъдието по законодателни проекти, организирани с подкрепата на Европейската комисия, ООН и Американската асоциация на юристите в областта на търговското и административното право.