Силвия Русенова

Aдвокат

Имейл: s.rusenova@lawyers-bg.com

Области на дейност:

Търговско и корпоративно право
Процесуално представителство
Изпълнително производство
Обществени поръчки

Образование и квалификация:

Завършила Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2008 год.).

Професионален опит:

‘Георгиев, Русинов и Ко’ (от 2009 г.)

Езици:

Английски