Стефан Георгиев

Съдружник, Aдвокат 

Области на дейност:

Облигационно право
Търговско право
Процесуално представителство
Несъстоятелност

Образование и квалификация:

Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.);
Включен в одобрения от Министерство на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици в производства по несъстоятелност.
Член на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлиена палата.

Професионален опит:

“Георгиев, Русинов и ко” - съдружник; адвокат от 1993 г.
Стажант - съдия в Софийски градски съд (1992 г.)
Синдик на дружества с дейност в областта на хартиената, металургичната и оръжейната промишленост.
Помощник синдик на търговски банки в несъстоятелност в несъстоятелност (1996-1998 г. )
Участвал в работни групи за изготвянето законопроекти в областта на търговското право, включително проект на ООН за модернизиране на търговското законодателство и проект на Европейската комисия за усъвършенстване на производството по несъстоятелност ––(2002-2008г.).
Арбитър към Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата /01.01.2010-22.01.2015/
Член на Сдружение "Национален комитет в България на Международната Търговска Камара" от Февруари,2015г.

Езици:

Английски и руски

 

 

Service details

Date:28.10.2018
Author:
Comments:0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *