Тодор Дабков

Младши Адвокат

Имейл: t.dabkov@lawyers-bg.com

Области на дейност:

Гражданско право
Търговско право
Изпълнително производство

Образование и квалификация:

Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2012-2017)

Професионален опит:

“Георгиев, Русинов и Ко” (от 2015 г.)

Езици:

Английски