Тодорка Ангелова

Aдвокат

Имейл: angelova@lawyers-bg.com

Области на дейност:

Трудово право
Вещно право и правен режим на строителството
Процесуално представителство
Търговско право
Облигационно право
Конкурентно право

Образование и квалификация:

Завършила Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.).

Професионален опит:

Адвокат от 1998 год.;
Помощник - синдик на банка в несъстоятелност (1998);
Съдия в Софийски районен съд (1993-1998);
Стажант - съдия в Софийски окръжен съд (1993 год.);
Консултант по трудово право на Министерство на външните работи и на Представителството на Комисията на ЕС в България.

Езици:

Hемски и руски