Полина Георгиева

Aдвокат

Имейл: p.georgieva@lawyers-bg.com

Области на дейност:

Търговско право
Вещно право
Правен режим на строителните дейности
Административно право
Данъчно право
Право, регулиращо медицинските дейности

Образование и квалификация:

Завършила Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2005 год.)
Адвокат от 2006г.

Професионален опит:

“Георгиев, Русинов и ко” (от 2006 г.);

Езици:

Английски и немски.