Петър Караджов

Адвокат

Имейл: p.karadzhov@lawyers-bg.com

Области на дейност:

Търговско и корпоративно право
Процесуално представителство
Изпълнително производство

Образование и квалификация:

Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (2009-2014)

Професионален опит:

“Стойчев, Д-р Вълков и Ко” (април 2011 г. до септември 2011 г.)
“Георгиев, Русинов и Ко” (от 2012 г.)

Езици:

Английски