Минко Русинов

Съдружник, Aдвокат

Имейл: roussinov@lawyers-bg.com

Области на дейност:


Процесуално представителство
Търговско и корпоративно право
Несъстоятелност
Право на ценните книжа и борсово право, вливания и сливания, приватизация
Административно право
Обществени поръчки

Образование и квалификация:

Завършил Юридически факултет на Софийски университет, магистър по право (1992 г.).

Професионален опит:

“Георгиев, Русинов и ко”, съдружник;
Адвокат (от 1993 г.)
Член на Арбитражния съд на Българска фондова борса (2006 -);
Стажант - съдия в Софийски градски съд (1993 г.);
Изготвил приватизационните правни анализи на над 30 предприятия, съавтор на проект за първия Правилник за дейността на “Българска фондова борса–София” АД;
Участвал като правен консултант в проекти на Министерство на промишлеността, Министерство на отбраната, Българска фондова борса;
Процесуален представител на редица български и чуждестранни компании по търговски, административни и арбитражни дела;

Езици:

Немски, английски, и руски